Noveller

Litteratur
5th februar 2019

En novelle er en kort, skjønnlitterær fortelling som ofte handler om en enkelthendelse. Som med alle sjangere er novellen vanskelig å definere, fordi det finnes mange unntak nesten uansett. Man kan imidlertid si at poenget med en novelle er å få frem et enkelt poeng eller lede leseren til en bestemt sinnsstemning eller følelse.

Hvordan skiller novellen seg fra andre litterære uttrykk?

Novellen ligner i form og innhold mest på kortromanen, som ofte også kan betraktes som en lang novelle. Forskjellen er at novellen er enda kortere og mer fortettet i beskrivelser og hendelsesforløp. Novellen introduserer som regel bare et lite antall rollefigurer, og forsøker å bevare en enhetlig følelse. Plottet kan være snedig og innovativt, men er sjelden så komplekst som i en roman. Det er også et poeng at leseren skal kunne lese fra start til slutt uten avbrekk.

Novellen skiller seg noe fra andre litterære uttrykk i den forstand at den kan fremstå som mindre spesialisert. Med andre ord, de som skriver noveller er ofte også aktive innen andre litterære sjangere, da særlig romaner og drama. Ofte er de også bedre kjent som romanforfattere; dette gjelder forfattere fra Turgenjev og Tolstoj via Roald Dahl og frem til Jhumpa Lahiri i dag. Du kan selv prøve deg som novelleforfatter hos Ung, som retter seg spesielt mot unge lesere.

En naturlig uttrykksform

I motsetning til romanen, som kan oppfattes som et uttrykk for en moderne, borgerlig tilværelse, kan novellen beskrives som noe mer universelt. Den har en lang historie og er etter noens mening en mer naturlig form å uttrykke seg på, uten de kompliserte litterære grepene som romanforfatterne bruker. Derfor synes gode noveller å gå i dybden og trenge inn i oss selv om de rent overfladisk kan være både svært korte og ganske enkle fortellinger.

Selv om noveller er korte, bør de som regel være over 1 000 ord lange.

culture