Klassisk musikk

Musikk
7th mars 2019

Klassisk musikk har mistet noe av sin posisjon i samfunnet, men er fortsatt viktig for alle som er interessert i den vestlige musikkens historie og musikken som kunstart. Betegnelsen klassisk musikk brukes om musikken som ble til i Europa i tidlig nytid, og kulminerte i den klassiske perioden på 1700-tallet med komponister som Mozart og Bach. Systemet med notasjon arrangert matematisk gjør den vestlige, klassiske musikken annerledes enn tradisjonell ikke-vestlig musikk.

Selve uttrykket klassisk kom i bruk på 1800-tallet for å beskrive den store perioden med fantastiske komposisjoner i siste halvdel av 1700-tallet. Senere har begrepet blitt knyttet til den seriøse musikken, som et motstykke mot populære musikksjangere som pop, rock, hip hop og jazz. Samtidig er det ikke noe absolutt skille, fordi artister innenfor populærmusikken også tar i bruk klassisk musikk til tider. Klassisk musikk spiller også en viktig del i populærkulturen som filmmusikk.

Klassisk musikk er ikke alltid rent instrumental, selv om det er mange som tror det. Også sanger fra den klassiske periode og opera kan med rette regnes som klassisk musikk. Noe klassisk musikk er heller ikke gammel musikk, men heller musikk som skrives og utføres i dag i tråd med klassiske prinsipper.

culture