Billedkunst

Kunst
12th juni 2019

Billedkunst er egentlig en samlebetegnelse som fanger inn ulike typer visuell kunst, men for de aller fleste er det nok helst maleri man tenker på når man hører dette ordet. Kunstmaleri er for mange ensbetydende med kunst, og var lenge regnet som en av de aller viktigste kunstformene. I de senere år har maleriets betydning i kulturen gått noe ned, men det er fortsatt mye oppmerksomhet rundt kunstmaleri, delvis fordi mange eldre malerier i dag selges for hundrevis av millioner kroner.

Hvordan nyte billedkunst

For å se gode malerier i Norge, er Nasjonalmuseet selvfølgelig helt sentralt. Det finnes også mange andre museer og mindre gallerier rundt om i landet, der man også kan møte på dyktige nålevende kunstnere hvis man er heldig, Men hva er egentlig den beste måten å bli bedre kjent med kunsten på?

Kunst kan ofte oppleves som utilgjengelig, særlig gjelder det den moderne kunsten som gjerne har skilt seg fra ideen om å beskrive konkrete scener eller hendelser, og heller bruker et abstrakt eller politisk provoserende symbolspråk for å tekkes kritikere og rike samlere. Hvorvidt det er verdt å bruke tiden på å nyte slik kunst skal vi ikke komme inn på her. Men hva med den eldre kunsten som fortsatt er med oss på de mange museene i Norge og resten av verden?

Et av de viktigste grepene du kan ta for å forstå kunsten er å prøve å se den i historisk lys. Finn ut når et bilde ble til, og hvordan kunstneren forholdt seg til samtiden og det som skjedde i samfunnet. Over tid vil du lære deg å gjenkjenne bilder som representative for en bestemt periode.

culture