Lyrikk

Litteratur
13th juli 2019

Lyrikk eller poesi er en form for litteratur som utnytter språkets estetiske og rytmiske egenskaper, gjerne også med rim og faste former, selv om dette har blitt mindre vanlig de siste tiårene. Lyrikken er i stor grad en symbolsk og metaforisk verden som antyder og viser frem, og vekker følelser og sinnsstemninger, heller som prosa å forklare eller fortelle på en mer direkte måte. Dette er en form for litteratur som går helt tilbake til selve kulturens fødsel, og kan trolig betegnes som en av de første kunstarter mennesket smykket seg med. Selv om dette er en kunstform som ikke er så utbredt og populær som den en gang var, har den fortsatt stor appell. Man kan også selv prøve seg som lyriker, for eksempel ved å sende inn dikt til Dagbladet, som i mange år har arrangert egne lyrikkonkurranser.

Lyrikkens historie

Poesien går helt tilbake til forhistorisk tid, lenge før den skrevne litteraturen eller før alfabetet ble oppfunnet. De første dikterne fantes trolig blant tidlige jegerfolk i Afrika. Med sivilisasjonenes fremvekst kom nye typer dikt, som for eksempel heltedikt og hoffpoesi, som spilte en sentral rolle i kulturen i antikkens Egypt. Også i Midt-Østens gamle sivilisasjoner var diktningen en viktig kulturform, herfra kjennes blant andre det store eposet om kongen Gilgamesj. Fra antikkens Hellas kjenner vi den homeriske diktningen, som dannet grunnlaget for utdanningen til alle sønner av frie menn. Gjennom grekernes fantastiske kulturarv har disse diktene preget vestlig kultur i tusenvis av år. Forfattere som Aristoteles gjorde også tidlige forsøk på å komme til bunns i hva lyrikk egentlig er for noe.

Lyrikk og fortolkning

Mange husker nok med en viss gru oppgaver fra skolen som handlet om å tolke et dikt i henhold til bestemte regler. Men det er ikke egentlig det diktning går ut på. Poesi handler om å nå inn i leseren og røre ved noe, gjennom å bruke språket til å vekke til live følelser eller skape undring, stolthet eller glede. Rytme og rim gir diktet gjenkjennelig form og gjør det lett å huske. Selv enkel populærmusikk som fenger millioner er basert på enkle former for lyrikk. I mer avansert poesi anvendes tvetydighet, symbolisme og ulike stilistiske elementer til å skape et komplisert lappeteppe av mening og fortolkningsmuligheter. Lyrikken preges som oftest av et figurativt språk som gir stort rom for tolkning og språklig innovasjon.

culture