Henrik Ibsen

Litteratur
8th februar 2020

Henrik Ibsen døde i 1906, men regnes fortsatt som Norges største og best kjente forfatter internasjonalt. Ibsen skrev både drama og lyrikk, og er kjent for sine skuespill med og uten rim. Han har vært svært innflytelsesrik i store deler av verden, og er en av dramatikerne som har blitt spilt mest gjennom tidene. Han er særlig kjent for Peer Gynt, Et dukkehjem, Vildanden, og Brand.

Ibsens ukjente bakgrunn

De fleste av Ibsens skuespill foregår i borgerlige middelklassemiljøer i Norge, og penger er ofte et sentralt problem som bygger opp under dramaturgien. Dette har ofte blitt sett i sammenheng med at Ibsen selv vokste opp i en borgerlig familie som slet økonomisk.

Nå viser imidlertid ny forskning at det slett ikke sto så dårlig til med familien Ibsen likevel. Utstillingen av Ibsens barndomshjem har vist frem deler av huset som ble til etter Ibsens tid, etter at huset hadde blitt delt mellom to familier. Realiteten var at familien Ibsen hadde god plass og var del av en liten gruppe borgere som utgjorde en slags elite i Skien i Henriks barndom. Dermed må vi lete etter nye forklaringer på hvorfor penger ble et så sentralt tema i hans dramatiske verker.

culture