Impresjonismen

Kunst
27th mars 2020

Impresjonismen er en av de mest kjente bevegelsene eller stilartene i kunsthistorien. Den oppsto i andre halvdel av 1800-tallet, og var mest kjent som en form for kunstmaleri, selv om det også finnes en form for musikalsk impresjonisme. Innenfor den bildende kunst var impresjonismen preget av tynne, forsiktige, lette penselstrøk innenfor en åpen ramme som brøt med de gamle klassiske akademienes krav om symmetri, presisjon og struktur i komposisjonen. De fokuserte særlig på lyset og å avbilde lys og skygge i et gitt øyeblikk gjennom hurtig maling. Bevegelse og dynamikk var viktig for disse malerne, noe som også reflekteres i bildene deres. På denne måten representerte impresjonismen det nye industrisamfunnet, selv om de oftest fokuserte på naturen og mennesket.

Motstand mot impresjonismen

Impresjonistenes malerier møtte raskt sterk og harselerende motstand fra kritikere og kunstnere i Frankrike. De som ville forsvare den konvensjonelle kunsten fant faktisk på navnet impresjonisme som noe nedsettende, for å gjøre narr av Monets bilde “Impression” (inntrykk). Likevel fant denne kontroversielle stilen fort mange tilhengere både blant kunstnere og det kunstelskende publikum, den spredte seg internasjonalt og påvirket dessuten musikken og litteraturens utvikling.

Grunnen til at motstanden var så sterk innledningsvis, var at impresjonistene brøt med alle de reglene som kunstnere den gangen lærte på de prestisjetunge akademiene og kunsthøgskolene. Linjer og konturer var ikke lenger presise, men ble avløst av friske farger som ble fritt strøket over lerretet. De malte til og med landskapsmalerier ute i naturen, heller enn å lage skisser som senere ble til malerier inne i atelieret. Dette skyldtes deres higen etter å fange lyset som det var der og da, og danne seg et helhetlig visuelt bilde. Maleriene skulle fange deres inntrykk i øyeblikket. Bruken av blandede farger ga det hele et uvørent preg, slik kritikerne så det.

Claude Monet

Claude Monet var kanskje den mest kjente av alle impresjonistene. Det var både fordi han var en pioner, men også fordi han holdt fast på stilen over mange år og malte veldig mange minneverdige bilder. I 1874 var han frontfiguren da impresjonistene valgte å arrangere sin egen, uavhengige kunstutstilling som et alternativ til den konvensjonelle salongen.

Det mest kjente motivet til Monet er kanskje vannliljene i Giverny, som han malte igjen og igjen over en periode på tjue år. Han var også fascinert av lyset i Norge, og malte mange bilder her.

culture