Odd Nerdrum

Kunst
9th november 2019

Odd Nerdrum er en norsk maler som har blitt verdenskjent for sine malerier i barokk stil. Nerdrum er unik innenfor dagens kunst i den forstand at han maler i henhold til klassiske prinsipper heller enn å være abstrakt eller konseptuell. Selv distanserer han seg fra kunstbegrepet og foretrekker å omtale det han driver på med som kitsch.

Odd Nerdrums bakgrunn

Nerdrums foreldre var motstandsfolk under andre verdenskrig, og han ble derfor født i Sverige i 1944. Familien flyttet tilbake til Norge da krigen var over, og foreldrene ble skilt da Odd var liten. Det ble senere oppdaget at Odds egentlige far var morens elsker.

Odd Nerdrum gikk på Steinerskolen, og senere på Kunsthøgskolen i Oslo. Han ble imidlertid tidlig lei av den moderne forståelsen av kunst, og lot seg i stedet inspirerer av gamle ikoner som Caravaggio og Rembrandt. Delvis lærte han seg denne mer konkrete, representative malingen selv, delvis gikk han i lære hos den tyske kunstneren Joseph Beuys.

Odd Nerdrums kunst

Kunsten til Nerdrum hører strengt tatt ikke til det som regnes som interessant eller akseptabelt i norske kunstmiljøer i dag. Han distanserer seg på sin side fra disse miljøene, og danner heller et eget kitschmiljø, sammen med sine studenter. Nerdrum bruker 1- 2 måneder på et maleri, og maler både mindre portretter og store, spektakulære lerreter. Stilen kan fremstå som den viser til en svunnen tid, og klær og miljø har gjerne en historisk karakter. Nerdrum er selv kjent for å ofte kle seg i toga og andre eldre slags plagg.

Straffeforfølgelse for skattesvik

Nerdrum er en svært populær kunstner internasjonalt, og høyt betalt til å være en levende kunstner. Dette har gitt ham gode inntekter. Det har imidlertid vært en del tvil om Nerdrum har betalt skatt for alle sine inntekter, og i 2011 ble han dømt for skattesvik og fikk to års fengsel. Sentralt i saken sto en safe i Østerrike der Nerdrum skal ha oppbevart store pengebeløp. Til sitt forsvar hevder Nerdrum at disse pengene var en slags sikkerhet som var nødvendig i forbindelse med et eksperimentelt prosjekt der materialene skulle smelte over tid.

En slik dom ville innebære at Nerdrum heller ikke fikk lov til å male i fengsel, og ville derfor være et stort slag for hans kunstneriske virksomhet. Etter flere runder i rettsvesenet endte det hele til slutt med en politisk løsning, ved at Nerdrum ble benådet av Kongen i statsråd.

culture