Paul Cezanne

Kunst
25th oktober 2019

Paul Cezanne var en fransk kunstmaler som spilte en sentral rolle i overgangen til moderne kunst rundt 1900. Hans særegne måte å male på, med korte, gjentatte strøk, gjør at bildene hans fortsatt er lett gjenkjennelige i dag. Maleriene formidler også den enorme innsatsen Cezanne la ned i å observere, forstå og fortolke sine motiver, enten de var mennesker, stilleben eller landskap.

Cezannes liv

Cezanne kom fra sør-Frankrike, og var født i Provence. Den dag i dag kan du besøke hans siste atelier i hjembyen Aix-en-Provence. Hans far var en velstående bankmann, hvilket gjorde at Paul kunne vie sitt liv til kunsten. På slutten av sitt liv ble han også svært kristen. Det sies imidlertid at Cezanne fikk sin livsglød og søkende natur fra sin mor. Som ung ble han svært god venn med Emile Zola, som senere ble en av Europas mest kjente forfattere og intellektuelle.

Cezanne ønsket å bli kunster, men i samråd med sin far studerte han også juss ved siden av. Etter hvert skuffet han imidlertid faren ved å satse alt på kunsten, og som 22-åring flyttet han til Paris, der Zola bodde. Da faren skjønte at dette var sønnens endelige valg, begynte han å støtte opp om den kunstneriske løpebanen. Senere etterlot han en liten formue til Paul ved sin død.

Stil og kunstuttrykk

Cezannes innflytelse i sine første år som kunster var først og fremst impresjonisten Camille Pissarro. De dro gjerne ut i felten for å studere ulike spennende landskap, og ble samarbeidspartnere. Cezanne fokuserte på landskapsmaling, men med landskap der han selv samtidig fikk utløp for fantasien. Etter hvert ble han mer opptatt av å observere og gjengi det han så, men på sin helt egen mått, med en lett og luftig stil som gjør bildene hans til en helt spesiell opplevelse.

For Cezanne var utfordringen alltid å kombinere farge og form på en best mulig måte, og han var intenst opptatt av å formidle videre det han så. Ofte mente han at dette krevde forenklinger som ga enkle linjer og farger. Han ville blande klassisk komposisjon med impresjonismens spontanitet og letthet. Det var kanskje umulig, men forsøkene hans ble spektakulær kunst. Noen har til og med hevdet at det må ha vært noe galt eller ekstraordinært med synet til Cezanne, for å kunne skape slike unike visjoner på lerretet.

Arven fra Cezanne

Sammen med van Gogh og Gauguin var Cezanne en av de mest innflytelsesrike kunstnerne på slutten av 1800-tallet. Etter hans død ble det holdt en stor utstilling med hans bilder i Paris, som hadde sterk innflytelse på avant-garde malerne. Cezanne hadde oppdaget at farge påvirker form, og motsatt, og dette pekte blant annet fremover mot den innovative kubismen.

culture