Salg av egne verk

Litteratur
24th april 2020

I sektoren kunst og kultur er inntekt og stillingsprosent noe helt annet enn i andre yrkessektorer. Det er en naturlig konsekvens av yrkesutførelsen; det er vanskelig å skape kreative verk etter en timeplan. Dette gjør at inntekten til personer som jobber innenfor disse yrkene er svært ustabil, akkurat som arbeidstiden.

Størstedelen av de som har en form for ansettelse i kunstbransjen, har også en annen inntektskilde. Det er typisk at kunstnere jobber en halv stilling i en annen bransje, og forfølger drømmen i for eksempel billedkunst så mye som tiden tillater. Markedet bestemmer hva kunst koster, og det reflekterer ikke tiden og kompetansen som er lagt inn i verket.

Hvordan kan kunstnere være sikre på at de ikke får restskatt når inntekten svinger så mye? Det vanligste her er å registrere seg som selvstendig næringsdrivende, og dermed opprette et enmannsforetak. Dette betyr en del byråkrati, og i mange tilfeller en noe høyere skatt. Det er også et krav at man bruker, og betaler, en ekstern revisor for å kontrollere opplysningene du oppgir til skatteetaten.

Det arrangerer årlig kurs i skatt for frilansere, men disse kan bli for generelle, og dermed for lite informative for hver individuelle situasjon. Kan man sende faktura som privatperson når man selger egne verk, uten å måtte registrere en bedrift? Det føles mye tryggere enn å gå gjennom papirmølla og si at man har en bedrift, når det føles som at man selger egen kunst slik man alltid ar gjort tidligere.

culture