Louise Labe – en fransk feminist og lyriker

Litteratur
5th april 2021

Hvorfor jeg hadde lyst til å snakke om Louise Labe i dag, var fordi hun var en feminist og fransk lyriker fra Renessansen. Det å være feminist er ikke enkelt selv den dag i dag, selv om fokuset er på kvinner og rettigheter støtt og stadig.

Mange mener feminismen har gått ut på dato, og at de fleste kvinner er vel så likestilte som mange menn. Da glemmer mange at slik vi har det i Norge ikke helt er slik det er i andre land. Dessuten lever mange kvinner også i Norge under strammere kår enn menn, selv om de egenhendig oppdrar barn og skaffer mat på bordet.

Hvorfor er feminisme bra

Feminisme setter egentlig fokus på noe som ikke bare handler om kvinner, men om alle mennesker i hele verden. Det handler om respekt og likeverd. Alle mennesker uansett kjønn eller rase er like mye verdt. Det handler ikke om du kler deg i klær fra https://www.na-kd.com/no eller et annet klesmerke, men hva som er inni.

Feminisme er bra også fordi det setter søkelys på vold og undertrykkelse mot kvinner. Maktbruk har blitt misbrukt for å holde kvinner nede i stedet for at de får den hyllesten de fortjener. Det er mange kvinner som både har funnet opp nye medisiner og skrevet verdenskjente dikt, men som de aldri fikk ta æren for.

Hvem var Louise Labe

En av Frankrikes fremste lyriker var Louise Labe som levde fra 1524-1566. Louise vokste opp i Lyon med sine foreldre og ble tidlig rytter til hest og bueskytter.Hun brukte å kle seg ut som mannlige ryttere for å kunne delta på konkurranser, og vakte stor oppsikt som en amasone og skal sies å ha et engle-ansikt.

Hun skrev poem på gammel fransk, hvor temaene dreide seg om kjærlighet, lengsel og sorg. Det var samlingene Æuvres og Debat de Folie et D`amour som ble hennes store verk. De bestod av lyriske dikt som reflekterte over de eksistensielle spørsmålene-

culture